× Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Znowelizowany art. 221 § 1 Kodeksu Pracy.
Adrian CV
avatar
Adrian Jagłowski
Administrator IT// STRONA W BUDOWIE
Doświadczenie
T-Matic Ełk Sp. z o.o.
Administrator Serwerow oraz sieci.
2020-02 - obecnie

Kompleksowa obsługa firm z zakresu IT.

Informatyka dla firm od A do Z, od naprawy SQL do szkolenia z obsługi komputera. Obsługując całą gamme firm napotkałem sie na setki problemów które bez jakichkolwiek barier rozwiązałem z naciskiem na rozwiązanie usterek "dożywotnio".

ECC GAMES SP. Z O.O
Praktykant, Game developing.
2018-07 - 2018-09

Współpraca przy projektach gier komputerowych takich jak DRIFT19 oraz Ultimate Fishing Simulator.

GigaNet z siedzibą ul. Kopernika 5, 19-200 Grajewo
Serwisant/Instalator Sieci światlowodowej oraz radiowej.
2018-02 - 2018-05

Serwis oraz montaż sieci radiowej/światłowodowej u klienta końcowego.

Star Way Lines, Inc
Informatyk, Help Desk.
od 2014-07-01 do 2014-08-30 oraz od 2017-07-14 do 2017-09-20

Naprawa oraz konfiguracja urządzeń peryferyjnych i komputerów zarówno software jak i hardware.

Prowadzenie Serwerów TS3 w środowisku Linux.
Administrator.
2015 - aktualnie

Obsługa systemu Debian z poziomu SSH, konfiguracja Firewall.

Pawcom. PHU. Baranowski P.
Praktykant.
05-2015 - 06-2015

Diagnostyka oraz naprawa komputerów.

Stworzenie gry multiplayer opartej na silniku TFS.
Administrator.
2012 - projekt nadal rozwijany.

Programowanie w jezyku C++, php, SQL, HTML + CSS, LUA obsługujące silnik TFS, Obsluga serwera poprzez Proxmox w systemie Linux.

Wykształcenie
Zespół Szkół Nr 2 im. 9. Pułku Strzelców Konnych w Grajewie
Technik Informatyk
2013 - 2017

W trak­cie kształcenia zdobyłem cer­ty­fi­kat CISCO " IT Essen­tials: PC Har­dware and Software, Cisco Networ­king Aca­demy” oraz ukończyłem kwa­li­fi­ka­cje E12/E13 „Mon­taż i eks­plo­ata­cja kom­pu­te­rów oso­bi­stych oraz urzą­dzeń pery­fe­ryj­nych. Pro­jek­to­wa­nie lokal­nych sieci kom­pu­te­ro­wych oraz admi­ni­stro­wa­nie sie­ciami”.

Atuty
  • prawojazdy kategorii B
  • komunikatywność
  • szybkość uczenia się
  • elastyczność
  • samodzielność
  • znajomość pakietu Microsoft Office
  • chęć ciągłego rozwoju i samokształcenia
  • spostrzegawczość
  • zdolność przewidywania skutków decyzji

W branży IT czuje sie jak ryba w wodzie, pod­czas pracy z pro­jek­tem gry mul­ti­player nauczy­lem sie doslow­nie wszyst­kiego od pro­gra­mo­wa­nia do admi­ni­stra­cji ser­we­rami. Wysoki nacisk klade na roz­wi­jane wie­dzy dot. Cyber­bez­pie­czen­stwa.

Zainteresowania
icon icon icon icon icon